PAARD & KIND

Ieder kind is op zijn of haar eigen manier bijzonder. Kinderen zoeken hun eigen manier en weg in deze wereld. Niet altijd is deze weg voor hen zelf of de mensen om hen heen ‘de makkelijkste’ weg. Zij worden niet begrepen of voelen zich niet begrepen. In de hedendaagse maatschappij leidt dit in veel gevallen tot ‘stempels’ en medicatie.

PAARDEN BEGRIJPEN DAT

Daar waar wij onze kinderen niet altijd begrijpen, lijken de paarden dit wel te kunnen. Zij begrijpen onze bijzondere kinderen op een wijze die voorbij gaat aan onze communicatieve vaardigheden. En wat nog mooier is: de kinderen voelen zich ook door hen begrepen. En dit geeft ruimte voor de kinderen om nieuwe dingen uit te gaan proberen.

SAMEN EEN WEG IN DEZE WERELD VINDEN

De belevenissen die de kinderen samen hebben met de paarden zijn een mooi vertrekpunt voor hun verdere reis in deze wereld. De paarden zijn het ideale middel om kinderen iets uit te leggen, zonder oordeel, als een spiegel. De paarden kunnen de kinderen helpen een probleem te overwinnen. De mogelijkheden zijn legio; de paarden blijken de kinderen enorm uit te nodigen om zelf stappen te gaan zetten.

DE ONTDEKKINGSTOCHT

Bij Remonte maakt uw kind kennis met verschillende paarden en pony’s. Op spelende en ontdekkende wijze zal het kind leren hoe bijzonder hij of zij eigenlijk is. Het kind ontdekt hoe hij weer lekker in zijn vel komt zitten en kan blijven zitten. Thema’s als grenzen stellen, regels maken en nakomen, samenwerken, communiceren, rust en gedrag kunnen aan de orde komen. We werken hieraan in de verzorging, in spelvorm of met grondwerk. Het programma wordt aangepast aan het kind. Leeftijd is hierin ondergeschikt.

WANNEER KAN IK BIJ REMONTE KOMEN?

Een kind kan op ieder moment bij Remonte terecht. Dit kan zijn vanuit nieuwsgierigheid, een nog niet onderzochte vraag, als onderdeel van een hulpverleningstraject of bij andere sociaal (emotionele) vaardigheidsvragen. Ik ben leer- en ontwikkelcoach met paarden en heb me vanuit mijn rol als opleider en coach verder bekwaamd in didactiek en kindercoaching. Hoog sensitiviteit, ADHD en ADD hebben mijn speciale aandacht.

In mijn werk heb ik de mogelijkheid om daar waar nodig en gewenst, de samenwerking te zoeken met een orthopedagoge, een psychotherapeute en een psychologe/energetisch kindercoach. Indien gewenst zoek ik de interactie met de intern begeleider op school.

WERKWIJZE

Leer- en ontwikkelcoaching bij Remonte is opgebouwd via drie belangrijke stappen:

  • Samen met het paard onderzoeken van de vraag of het probleem waar het kind tegenaan loopt
  • Nieuwe manieren ontdekken en leren om hiermee om te gaan
  • Terugkoppeling of opfrissingsmomenten individueel of in een groepsworkshop

In welke tempo en in hoeveel sessies een kind deze stappen doorloopt, hangt af van het vraagstuk en het kind zelf. Alles gaat altijd in overleg met de ouders.

Ik nodig u van harte uit om met mij en de paarden kennis te komen maken!
Ik zie uw mailtje of telefoontje graag tegemoet.

QUOTES & ERVARINGEN

“Bedoelde hij dat de hele tijd? Nou valt het kwartje.”
“Als ik het stapje voor stapje doe, kan het wel.”
“Toen we rustig bleven ging het sneller, dat is toch raar?”
“Mama, dit was leuk he?”
“Oh, dit zegt mijn instructrice ook als ik aan het rijden ben, ik breng het dus echt over.”
“Mama, nu hoef ik niet meer bang te zijn he?”
“Dit paard snapt me beter dan mijn psycholoog.”